TAR backar Tobias Hübinette!

TAR backar Tobias Hübinette! ✊

 

Tobias Hübinette är en av världens viktigaste postkoloniala forskare. Tobias bidrag till adoptionsforskningen är oumbärlig, utan den hade vi inte varit i närheten av de framsteg för adopterades rättigheter som vi trots allt uppnått, även om vi fortsätter att kämpa. Att Karlstads universitet inte skyddar sina medarbetare och studenter från rasism är bortom all kritik och en dyster spegling av dagens Sverige. #antirasism #karlstadsuniversitet #justiceforadoptees

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *