TAR backar Tobias Hübinette!

TAR backar Tobias Hübinette!   Tobias Hübinette är en av världens viktigaste postkoloniala forskare. Tobias bidrag till adoptionsforskningen är oumbärlig, utan den hade vi inte varit i närheten av de framsteg för adopterades rättigheter som vi trots allt uppnått, även om vi fortsätter att kämpa. Att Karlstads universitet inte skyddar sina medarbetare och studenter från …

TAR backar Tobias Hübinette! Läs mer »