Bonnie Berggren

Ordförande

Bonnie

Har startat upp och jobbat med flera olika verksamheter för adopterade som syftar till att förbättra adopterades mående och ta tillbaka adoptions narrativet till den adopterade. Detta genom möte med adopterade och ett politiskt påverkans arbete.Adopterade ska få sina röster hörda och de övergrepp som följer i spåren av adoption ska belysas.

Gabriel Ovalier

Vice ordförande

Gabriel kom ut ur dimman för ca 4–5 år sen och har på olika sätt varit aktivist mot adoption sen dess. På fritiden driver Gabriel Adoptionspodden och engagerar sig för svartas rättigheter globalt. Gabriels mål är att hjälpa så många andra adopterade ur den afrikanska diasporan som möjligt.
Målet för 2024 är att utbilda andra adopterade om anti-blackness.

Johanna Häggberg

Kassör

Med en magisterexamen i Folkhälsovetenskap och en i Gerontologi tillsammans med mångårig arbetslivserfarenhet inom Folkhälsovetenskap har jag omfattande kunskap kring förebyggande arbete. Denna kunskap vill jag använda för att förstå och förbättra adopterades situation. Genom mina studier och yrkeserfarenhet har jag fått insikt i vikten av att lyfta fram adopterades erfarenheter och behov, något jag brinner för att driva framåt.

Jannike Sjökvist

Styrelseledamot

Jannike är barn- och ungdomsvetare som brinner för att alla barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar för välmående. Att ingå i gruppen transnationellt adopterade i Sverige innebär beklagligt nog risk för ökad psykisk ohälsa jämfört med att leva som majoritetssvensk. Jannike vill därför förändra strukturer som främjar ohälsa i gruppen. Allt från att lyfta gruppens existens i samhället, förbättra sjukvården, flytta fokus från adoptant till adopterad i adoptionsprocesser och underlätta röttersök till att anordna träffar för barn, unga och vuxna som är transnationellt adopterade gör tillsammans skillnad. Skillnad som på sikt skapar bättre välmående i gruppen och förhindrar utvecklandet av psykisk ohälsa i tidig ålder.

Molly Uddenberg

Styrelseledamot

Jag heter Molly Uddenberg och är adopterad från Indien. Jag kom till Sverige som 6 åring.
Idag sitter jag med i styrelsen för TAR och är inne på mitt andra år.
Jag var drivande för Flip the Script förra året tillsammans med Gabriel Ovalier.
Jag har två masters, en i berättelser och en i yrkeskunskap. Just nu jobbar jag, förutom med
att skriva, som personlig assistent.

Anna Linde

Styrelseledamot

I sin profession som Sexolog och Leg. Hälso & Sjukvårdskurator jobbar Anna med att hitta möjligheter och vägar framåt. Det är av stor vikt att adopterade psykiska, sexuella och sociala hälsa prioriteras och att ett holistiskt perspektiv används i planering  och införande av olika insatser. I TARs styrelse kommer Anna ha särskilt fokus på detta viktiga ämne.