Röttersökning

Tar bildades våren 2020 av vuxna adopterade i Sverige som såg ett stort behov och en avsaknad av liknande verksamhet i Sverige.

För många adopterade är det viktigt att ha möjlighet att söka sina rötter. Att inte veta var man kommer ifrån och att aldrig ges möjlighet att träffa sin biologiska familj kan orsaka stress och psykisk ohälsa. TAR anser att den svenska staten ska ge ekonomiskt bidrag till adopterade i Sverige för att söka sina rötter.