Mål och vision

TARs mål och vision är att svenska staten tillsätter en oberoende utredning om de adoptioner som genomförts och som fortfarande pågår samt att om oegentligheter och illegal handel uppdagas kompensera de transnationellt adopterade.