Flip The Script 2023

Flip The Script 2023

Flip The Script 2023

Malmö

Konferensen Flip the Script kommer 2023 att hållas i Malmö i november månad som även är National Adoption Awareness Month. Lördagen är separatistisk och enbart för adopterade på plats och online. Söndagen är öppen för alla online (enbart för adopterade på plats).
Flip the Script är en årligen återkommande konferens anordnad av, med och för transnationella adopterade. Flip the Script lyfter fram röster och erfarenheter från transnationellt adopterade.
Konferensen är ett samarbete mellan nordiska föreningar för adopterade.

Generellt innebär termen ′′ Flip the Script ′′ att vända det vanliga perspektivet eller ifrågasätta normen. I den offentliga debatten hörs en mycket begränsad och ensidig bild av transnationell adoption, där röster från övervägande icke-adopterade hörs. Flip the Script-konferensen startades som en motreaktion till detta. Dags för Flip The Script angående transnationell adoptions-och adoptionspolitik!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *