Flip The Script 2023

Flip The Script 2023

Flip The Script 2023 Malmö Konferensen Flip the Script kommer 2023 att hållas i Malmö i november månad som även är National Adoption Awareness Month. Lördagen är separatistisk och enbart för adopterade på plats och online. Söndagen är öppen för alla online (enbart för adopterade på plats). Flip the Script är en årligen återkommande konferens …

Flip The Script 2023 Läs mer »