Adoption

årsmöte

Årsmöte – TAR – 24 mars 2024 klockan 19.00

Årsmöte – Transnationellt Adopterades Riksorganisation   Tar har årsmöte via zoom söndagen den 24 mars kl 17.00-19.00. Kallelse skickas via Mail. Ett årsmöte i en förening är en viktig händelse där medlemmarna samlas för att reflektera över det gångna året och planera för framtiden. Det är en demokratisk process där medlemmarna har möjlighet att påverka …

Årsmöte – TAR – 24 mars 2024 klockan 19.00 Läs mer »

motion årsmöte

Hur skriver man en motion inför ett årsmöte?

Motioner inför ett årsmöte   När du skriver en motion inför ett årsmöte i en förening är det några viktiga aspekter att tänka på: Tydlighet och Konkretisering: Din motion bör vara tydlig och konkret. Det är viktigt att klart och tydligt formulera vad du vill att föreningen ska besluta om. En välformulerad motion underlättar förståelsen …

Hur skriver man en motion inför ett årsmöte? Läs mer »

Middag med T A R

Middag/Samkväm/Medlemsträff TAR   T A R bjuder sina medlemmar på trevligt samkväm och middag på restaurang och samtal om TAR’s framtid. TAR önskar input från medlemmar till verksamhetsplanen 2024/2025. Datum: Torsdagen den 1 feb Tid: kl 19.00 Plats: på fyra olika platser i Sverige. Stockholm odenplan Restaurang Eatnam. Malmö/Göteborg/Piteå: plats meddelas senare. Anmäl dig via …

Middag med T A R Läs mer »

Debattartikel: Skydda lärare och studenter från rasism

Debattartikel: Skydda lärare och studenter från rasism

Vi i TAR, Transnationellt Adopterades Riksorganisation, kräver att Karlstads Universitet använder sig av högskoleförordningens disciplinära åtgärder för att skydda studenter och lärare som utsätts för rasism, förtryck och hot. Forskning visar att Internationellt adopterade i Sverige står inför många utmaningar, både under sin uppväxt och under vuxenlivet. Under 2000-talet har mer än 60 000 internationella …

Debattartikel: Skydda lärare och studenter från rasism Läs mer »

TAR backar Tobias Hübinette!

TAR backar Tobias Hübinette!   Tobias Hübinette är en av världens viktigaste postkoloniala forskare. Tobias bidrag till adoptionsforskningen är oumbärlig, utan den hade vi inte varit i närheten av de framsteg för adopterades rättigheter som vi trots allt uppnått, även om vi fortsätter att kämpa. Att Karlstads universitet inte skyddar sina medarbetare och studenter från …

TAR backar Tobias Hübinette! Läs mer »

Seminarie i Sveriges riksdag del 1 av 4

Seminarie i Sveriges riksdag del 1 av 4

Föreningarnas tal (25/5 2023 – Sveriges Riksdag)   Trots Sveriges långa adoptionshistoria saknar adopterade i Sverige idag ordentligt stöd och resurser som möter de adoptionsspecifika behov som vi i årtionden försökt uppmärksamma att vi har. Sverige är det land i världen som adopterat flest barn från andra länder i proportion till den egna befolkningen. Men …

Seminarie i Sveriges riksdag del 1 av 4 Läs mer »

Seminarie om illegala och oetiska internationella adoptioner till Sverige

Seminarie om illegala och oetiska internationella adoptioner till Sverige

Seminarie om illegala och oetiska internationella adoptioner till Sverige   NÄR: Imorgon 25 maj 08:15-09:15 VAR: Mittpolen RÖ2 ANMÄLAN: Senast 22 maj till lina.johansson@riksdagen.se – Datum för anmälan har varit INGÅNG: Norrbro 1A   Martina Johansson – Centerpartiet, Nadja Awad – Vänsterpartiet, Ulrika Westerlund – Miljöpartiet —————————————————————————————————————— Sedan 1960-talet har många barn adopterats till Sverige …

Seminarie om illegala och oetiska internationella adoptioner till Sverige Läs mer »

Vad gör Transnationellt Adopterades Riksorganisation?

Vad gör Transnationellt Adopterades Riksorganisation?

TAR   Vad gör Transnationellt Adopterades Riksorganisation?   TAR bildades våren 2020 av vuxna adopterade i Sverige som såg ett stort behov och en avsaknad av liknande verksamhet i Sverige. Tar är en organisation som via opinionsbildning, mobilisering och politiskt påverkansarbete arbetar för att tillgodose vuxna transnationellt adopterades rättigheter och behov. TAR är lika mycket …

Vad gör Transnationellt Adopterades Riksorganisation? Läs mer »