Bli medlem

TAR är en ideell förening vars fokus är att lyfta och belysa den transnationella adoption som skett och som fortfarande ske till Sverige. Föreningen arbetar på nationell nivå med politiskt påverkansarbete och informationsspridning. Föreningen anordnar även trygga rum för adopterade att prata om sin adoption och utbyta erfarenheter med andra adopterade samt håller i digitala samtals träffar. TAR riktar sig till alla transnationellt adopterade oavsett födelseland.


Bli medlem idag!

Ju fler vi är desto mer räknas vår röst och desto bättre förutsättningar har vi att påverka den rådande debatten.


Som transnationellt adopterad (oavsett ursprungsland) blir du medlem för 50 kr per kalenderår.

Som icke-adopterad blir du stödmedlem för 100 kr per kalenderår.

Så här blir du medlem i TAR

 

Kontakta oss; 

medlem.tar@gmail.com

Skriv:

För och efternamn

Adress

Personnummer (inkl de 4 sista siffrorna)

Email

Telefonnummer

Födelseland

Om du vill bli medlem eller stödmedlem

Betala:

50 kr alternativt 100 kr till JAK

Clearingnr: 9670

Kontonr: 2054396

Märk inbetalningen med ditt efternamn och ML