Adoption

TAR ställer sig kritisk till det adoptionssystem som Sverige systematiskt använt sig av gällande den transnationella adoption som genomförts och som fortfarande genomförs från 60-talet och framåt.