TAR

TRANSNATIONELLT ADOPTERADES RIKSORGANISATION

Transnationellt adopterades riksorganisation riktar sig till transnationellt adopterade i Sverige och har skapats med syfte att via opinion, mobilisering och informationsspridning öka den generella kunskapen om adoption samt kritiskt granska oegentligheter som förekommer inom det svenska adoptionssystemet.

Adoption

Vad är adoption och hur blev Sverige det land i världen med flest adopterade per capita?

dorrell-tibbs-cokfziNs91A-unsplash

Tips på stöd

Vilken påverkar har adoption på adopterades liv och psykiska hälsa?

Röttersökning

Vikten av att ges möjlighet till röttersökning.

Nyheter

Utredning

Regeringen tillsätter 2022 en utredning för att undersöka om det har förekommit oegentligheter och illegal handel av barn som har adopterats till Sverige.

Tips på Litteratur

Vill du veta mer om adoption och få djupare förståelse för adoptionsfrågans komplexitet?